• დიზაინი
  მონაცემთა ბაზების შექმნა პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია
  კონფიგურაცია და ადმინისტრირება
  კლასტერული არქიტექტურის იმპლემენტაცია
 • მონაცემთა მოდელირება
  მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის შედგენა, არქიტექტურა
 • კონსულტაცია
 • უსაფრთხოება და აუდიტი
  ინფორმაციული სისტემის დეტალური ანალიზი. სუსტი მხარეების გამოვლენა და პრობლემების გადაჭრის ოპტიმალური გზების შეთავაზება
  სუსტი მხარეების გამოვლენა და პრობლემების
  გადაჭრის ოპტიმალური გზების შეთავაზება
 • მონაცემთა მიგრაცია
  მონაცემთა ექსპორტი ან/და იმპორტი
  სხვადასხვა პლათფორმებს და ბაზის სხვადასხვა ვერსიებს შორის
 • რეპორტინგი
  ანგარიშების მომზადება
  რეპორტინგის სისტემის დანერგვა
  მონაცემთა ბანკების შექმნა

“თუნა კონსალტინგი” პირველი ქართული კომპანიაა, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს მონაცემთა ბაზების მომსახურების სრულ პაკეტს. მაღალი კლასის ბიზნეს კონსულტაციები, საინფორმაციო სისტემების აუთსორსინგი.

კომპანიის ძირითადი მიმართულებაა მონაცემთა შენახვის სისტემები - ბაზები. ინფორმაციის შენახვა, გარდაქმნა, სწრაფი წვდომა და დაცვა.

© 2014 Tuna. All rights reserved.